Používaný odběrový systém

Vhodné a poskytované odběrové soupravy :

Materiál Odebírá se do… Pro…

srážlivá žilní krev

 

plastová zkumavka s krastenem
červená zátka              (Schubert)

běžná biochemická vyšetření, serologie

plastová zkumavka s  krastenem
hnědá zátka                  (Schubert)

stanovení krevní skupiny

nesrážlivá žilní krev 

 

 

plastová zkumavka s K3EDTA
fialová zátka                (MUF Pro)

krevní obraz+diferenciál, retikulocyty, glykovaný hemoglobin, osmotická rezistence erytrocytů, BNP

plastová zkumavka s citrátem sodným
růžová zátka                 (Schubert)

APTT, Quickův test

plastová zkumavka s heparinátem lithným-modrá zátka      (Schubert)

troponin T, D-dimery

nesrážlivá kapilární krev

 

heparinizované kapiláry, mikrozkumavky typ Eppendorf s hemolyzační reagencií

glykémie, glykovaný hemoglobin

systém kapilárního odběru

krevní obraz z prstu

moč

 

plastová zkumavka
žlutá zátka                      (MUF Pro)

moč chemicky+sediment

sterilní zkumavka
červená zátka                     (BH Labor)

kultivace+citlivost, Uricult

sběr moče

čistá plastová láhev bez konzervantů

odpady v moči

stolice

speciální zkumavky Eiken

okultní krvácení

Pokud je proveden odběr do nesprávné zkumavky nebo není dodržen stanovený poměr odebraného vzorku vůči antikoagulantu a požadovaná vyšetření jsou tak znehodnocena, laboratoř materiál nezpracuje a do výsledkového listu uvede poznámku „Chybný odběr“. Podrobnější seznam stanovení, které lze provádět z nestandardních odběrových nádobek je v tabulce: Přehled stability analytů