Používaný odběrový systém

Vhodné a poskytované odběrové soupravy :

Materiál Odebírá se do… Pro…

srážlivá žilní krev

plastová zkumavka s práškovým akcelerátorem
červená zátka

běžná biochemická vyšetření, serologie

plastová zkumavka s  krastenem
hnědá zátka

stanovení krevní skupiny

nesrážlivá žilní krev

plastová zkumavka s K3EDTA
fialová zátka

krevní obraz+diferenciál, retikulocyty, glykovaný hemoglobin, osmotická rezistence erytrocytů, BNP

plastová zkumavka s citrátem sodným
růžová zátka

APTT, Quickův test

plastová zkumavka s heparinátem lithným-modrá zátka

troponin T, D-dimery

nesrážlivá kapilární krev

heparinizované kapiláry, mikrozkumavky typ Eppendorf s hemolyzační reagencií

glykémie, glykovaný hemoglobin

systém kapilárního odběru

krevní obraz z prstu

moč

plastová zkumavka
žlutá zátka

moč chemicky+sediment

sterilní zkumavka
červená zátka

kultivace+citlivost, Uricult

sběr moče

čistá plastová láhev bez konzervantů

odpady v moči

stolice

speciální zkumavky

okultní krvácení

Pokud je proveden odběr do nesprávné zkumavky nebo není dodržen stanovený poměr odebraného vzorku vůči antikoagulantu a požadovaná vyšetření jsou tak znehodnocena, laboratoř materiál nezpracuje a do výsledkového listu uvede poznámku „Chybný odběr“.