Základní informace k odběrům

Podrobné spektrum nabízených vyšetření je uveden v Seznamu vyšetření příloha č. 1 Laboratorní příručky.

Aktuální verze Žádanky na laboratorní vyšetření, Žádanky na vyšetření krevní skupiny, Plná moc k vyzvednutí výsledku, Pokyny k odběrům a Pokyny pro pacienty viz Dokumenty ke stažení.