Informace k dopravě a k zajištění svozu vzorků

Doprava vzorků do laboratoře je zajištěna Poliklinikou Železný Brod dle dohodnutého harmonogramu svozu biologického materiálu, který je přizpůsoben ordinačním hodinám odběrových míst. Případné změny lze domluvit na OKBH.
V naléhavých případech je možné dopravu vzorků po předchozí telefonické žádosti zajistit i v době mimo tento harmonogram (483 369 782).

Zkumavky s materiálem musí být zasílány do laboratoře co nejdříve po odběru. Vzorek nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace a oddělení séra) skladován do druhého dne v lednici.
U citlivých analýz je třeba dodržet maximální čas stability vzorku, po uplynutí této doby, nelze stanovení provést.

Materiál do laboratoře je dopravován v přenosné chladničce.