Nabízené služby

Laboratoř provádí:

  • Základní biochemická vyšetření ve běžných biologických materiálech (sérum, plazma, krev, moč atd.) i pro veterinární účely.
  • Základní hematologická vyšetření včetně určení krevní skupiny
  • Vybraná specializovaná imunochemická vyšetření, zaměřená na hormony, nádorové markery, humorální imunitu
  • Vybraná serologická vyšetření

Vyšetření provádíme pro pojištěnce všech smluvních pojišťoven na základě předložení požadavků od lékaře a průkazu pojištěnce a dále na žádost pacienta jako placenou službu.

Současně poskytujeme:

  • Konzultační služby v oboru biochemie, hematologie
  • Služby týkající se svozu materiálu, odběrových systémů, dopravy výsledků 
  • Zprostředkování dalších vyšetření v partnerských laboratořích, OKB Jablonec, OKB Liberec, OKBH Semily, mikrobiologie Liberec

Výčet konkrétních vyšetření je uveden v příloze „Seznam laboratorních vyšetření“, se kterým souvisí i materiály, týkající se preanalytických podmínek testů, odběrových systémů, referenčních mezí, vykazovaných výkonů apod.