Identifikace laboratoře a důležité údaje

Název laboratoře OKBH – Poliklinika s. r. o., Železný Brod
Statutární zástupce Mgr. Vladimír Janata
IČO 490 98 306
Předmět činnosti laboratorní vyšetření v biochemii, hematologii a serologii, stanovení krevní skupiny
Adresa OKBH- Poliklinika s. r. o.
  Jarní 53
  468 22 Železný Brod
Vedoucí laboratoře RNDr. Bohuška Černá
Vedoucí laborantka Emanuela Potočová
Telefon 483 369 782
E-mail labzb@volny.cz