Ústní požadavky na vyšetření

Ústní požadavky na dodatečné vyšetření nebo opakování ze vzorků doručených do laboratoře je možné při splnění následujících pravidel:

  • příjemce hovoru zapíše dodatečné požadavky nebo žádost o opakování do žádanky s označením „Objednáno telefonicky“ a vyznačí i urgentnost požadavku. Jde-li o starší vzorky, je nutné následně doručit do laboratoře žádanku.
  • nebude překročena doba stability analytu v uchovávaném vzorku,
    viz Přehled stability analytů

Vzorky séra jsou uchovávané 72 hodin při teplotě 4-8 °C, moče pro mikroskopický rozbor 2 hodiny, krev pro krevní obraz 4 hodiny, plazma pro APTT 2 hodiny.
Po tuto dobu je možné doobjednat stanovení v souladu s požadavky na preanalytickou fázi, stabilitu vzorků.
Po uplynutí uvedeného časového intervalu nebo je požadavek v rozporu s pranalytikou, je nutný nový odběr.