Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výrazné patologické hodnoty se telefonují požadujícímu lékaři bez ohledu, zda je vyšetření rutinní nebo je u něho požadováno urgentní zpracování. Výjimku tvoří výsledky, které byly u pacienta stanoveny opakovaně a patří mezi očekávané. Hlášené výsledky si nechá pracovník laboratoře zopakovat
Do laboratorního informačního systému se nahlášený výsledek označí a zaznamená jméno osoby, která hlášení převzala.
V případě, že lékař není zastižen je o tom učiněna rovněž poznámka do LIS. Ve zvláště závažných případech se laboratoř snaží kontaktovat lékaře i po pracovní době.

Tabulka kritických hodnot:
 Hematologie

 

Dospělí

Děti do 10 let

 Hemoglobin (g/l) < 100 > 170 ženy
> 180 muži
< 90 > 170
 Leukocyty (109/l) < 2.5 > 15 < 2.5 > 15
 Trombocyty (109/l)    < 50  > 1000 < 50  
 APTT   (s)   > 50    
 INR   > 5    

Biochemie

 

Dospělí

Děti do 10 let

Sodík (mmol/l) < 125 > 155 < 130 > 150
Draslík (mmol/l) < 3.0 > 6.0 < 3.0 > 6.0
Močovina (mmol/l) < 1.0 > 20 < 1.0 > 12
Kreatinin (umol/l) < 40 > 200 < 20 > 150
Glukóza (mmol/l) < 3.0 > 15 < 3.0 > 15
Bilirubin (umol/l) > 100 > 50
AMS (ukat/l) > 10 > 6
ALT (ukat/l) > 3 > 2
ALP (ukat/l) > 5  
GMT (ukat/l) > 5  
CRP (mg/l) > 100 > 50
TSH  (mU/l) > 60 < 0.07 > 15
BNP nad 100    

Pozitivní glykosurie, pokud není pacient veden jako diabetik se hlásí vždy.
Průkaz krve v moči u dětí nad 3 arb. j. se hlásí vždy.
Výsledky semikvantitativního stanovení troponinu T se hlásí vždy.
Telefonování výsledku je spojeno s rizikem chyby na straně laboratoře i na straně ordinace, proto vždy za telefonicky nahlášeným výsledkem posíláme výsledek v tištěné nebo elektronické podobě.
Telefonicky hlášené výsledky se zaznamenávají do informačního systému.
Výsledky telefonicky nesdělujeme nezdravotnickým pracovníkům a pacientům. Výjimkou jsou hodnoty INR pro pacienty v dispenzarizaci. Lékař dodá laboratoři písemný seznam pacientů, kteří mají právo si telefonicky výsledky vyžádat.
Obecně laboratorní výsledky – pokud chce lékař výsledky nahlásit telefonicky, sdělí identifikaci pacienta a telefonní číslo, které laborantka ověří a zavolá na něj výsledky.